UE
RO
PNNR

Despre Proiect

Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA din București

Obiectivul proiectului: Întărirea capacității digitale a Universității POLITEHNICA din București ca element cheie în creșterea excelenței în educație și cercetare și pentru a oferi viitorilor ingineri competențele necesare rezolvării problemelor globale ale unei societăți în continuă schimbare și puternic interconectată prin tehnologii digitale.

Valoarea totala a proiectului: 45.664.232,72 lei

Valoarea contribuției comunitare a proiectului: 38.373.304,81 lei

Termenul de finalizare: 31.08.2025

Logo Rectorat Campus

Digitalizarea este o forță perturbatoare cu un potențial imens de progres, transformând modelele de afaceri din multiple domenii dar și universitățile și educația, transformarea fiind la nivel global și în continuă creștere. Așteptările studenților actuali și viitori cu privire la experiența lor digitală în universitate evoluează, de asemenea, rapid.

Pentru Universitatea POLITEHNICA din București avansul constant pe calea maturității digitale și răspunsul proactiv la tendințele evoluției tehnologice, sociale și la un mediu tehnologic în continuă schimbare sunt de o importanță vitală. DigitalUPB va întări și extinde ecosistemul digital al universității pentru dezvoltarea competențelor digitale ale studenților și angajaților, valorificând astfel oportunitățile oferite de tehnologiile digitale pentru creșterea calității și eficienței educației și susținerea cercetării și inovării în domeniile de specializare prioritare stabilite în strategia națională și cea europeană de dezvoltare inteligentă.

DigitalUPB

Excelența și succesul comunității academice a UPB prin tehnologii și servicii digitale de vârf pentru transformare economică și socială.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Extinderea infrastructurii digitale a universității cu tehnică de calcul performantă și un sistem de securitate avansat.

Infrastructura extinsă prin proiect va servi programele de studiu noi sau actualizate și necesitățile de formare digitală a studenților, inclusiv în domenii care necesită calcule intensive precum inteligență artificială, Internet of Things, securitate cibernetică, digital twins, realitate augmentată, cât și metodele inovative de predare-învățare.

2. Dotarea a minim 20 de laboratoare noi sau modernizate cu echipamente, instalații și instrumente software și dotarea spațiilor de învățământ aferente programelor de studiu cu echipamente adecvate pentru predare în format hibrid.

Aceste dotări vor sprijini extinderea ariei de activitate și deschiderea de noi direcții de cercetare, precum și posibilitatea de predare simultană în format fizic și virtual (on-line).

Obiective

3. Dezvoltarea sau actualizarea a minim 20 de programe de studiu la nivel de licență și masterat, și actualizarea programelor de doctorat pentru meserii emergente.

Programele vor oferi competențe digitale avansate, inclusiv formarea pentru meserii emergente, în corelare cu nevoile pieței muncii în domeniul digital și care să atragă și să rețină talente, cât și formarea unui număr de minim 600 de studenți pentru dobândirea de competențe digitale avansate, în corelare cu Cadrul european al competențelor digitale DigComp.

4. Crearea și operaționalizarea Centrului de Tehnologii Educaționale Avansate a UPB.

Acest Centru va fi destinat dezvoltării resurselor educaționale on-line și instruirii personalului didactic și studenților pentru formarea de competențe în utilizarea tehnologiilor digitale avansate în predare-învățare și crearea de resurse digitale de învățare.

5. Crearea și operaționalizarea Centrului de Antreprenoriat și Inovare INNOVATION UPB.

Centrul va fi destinat dezvoltării competențelor antreprenoriale ale studenților, prin module de formare și instruite, inclusiv în cooperare cu companii, cât și organizării unui incubator care să permită punerea în practică a ideilor de inovare ale studenților.

Extinderea
2 Centre
0
0

Activități

A1. Activitatea de management de proiect, 16.09.2022 - 31.08.2025

A2. Derularea procedurilor de achiziții publice, 16.09.2022 - 1.03.2025

A3. Instalarea, punerea în funcțiune și testarea echipamentelor și platformelor achiziționate, 16.09.2022 - 31.08.2025

A4. Dezvoltarea sau actualizarea programelor de studiu la nivel de licență, masterat și doctorat, 16.09.2022 - 31.08.2025

A5. Crearea și operaționalizarea centrelor de tehnologie avansată: Centrul de Tehnologii Educaționale Avansate și Centrul de Antreprenoriat și Inovare INNOVATION UPB, 16.09.2022 - 31.08.2024

A6. Activități de instruire și formare, 16.09.2022 - 31.08.2025

A7. Activitățile de informare, comunicare și publicitate, 16.09.2022 - 31.08.2025

Programe de Studiu

În curând

Laboratoare

În curând

Strategia de Digitalizare a UPB

Proiectul DigitalUPB se înscrie în strategia de digitalizare a Universității POLITEHNICA din București care definește o viziune pentru transformarea digitală a universității în scopul creșterii excelenței în educație, cercetare și inovare, a eficientizării tuturor proceselor administrative și de guvernanță, având ca ultim țel transformarea economică și socială.

Continuând un proces de digitalizare început de peste 10 ani, până în anul 2027 UPB își propune să devină un pol de excelență în servicii și soluții digitale pentru educația universitară, la nivel național.

Concepția generală a strategiei de digitalizare a UPB se bazează pe helix-ul triplu: oameni, tehnologie, procese.

Construcția acțiunilor de operaționalizare a strategiei este formată din 5 componente verticale:

  • Excelență în învățare și predare: Oferirea către studenți a posibilității de acces în orice moment și de pe orice dispozitiv la tot mai multe materiale educaționale personalizate, susținerea achiziției rapide a unor competențe cerute pe piața muncii, obținerea de competențe digitale avansate, implementarea paradigmei „learning from everywhere”.
  • Suport pentru cercetare și inovare: Construirea unui mediu digital de suport al cercetării din universitate, agil și receptiv, care să faciliteze cercetări de excelență în domeniile de vârf, să atragă cercetători de prestigiu, să sprijine colaborarea și să sporească impactul rezultatelor în cercetare și diseminarea acestora.
  • Digitalizarea administrației: Oferirea unui mediu digital performant, stimulativ pentru angajații din administrația UPB și facil de utilizat pentru cadre didactice și cercetători, informații administrative disponibile și utilizabile oriunde și oricând, proceduri administrative intuitive și simplificate, interacțiune eficientă cu diferitele servicii ale UPB bazată pe tehnologii digitale.
  • Servicii digitale pentru studenți: Oferirea către studenți a unui set de servicii digitale adecvat nevoilor și așteptărilor studenților din ziua de azi, care să ofere informații clare și intuitive în orice moment de timp și corespunzătoare tipului de activitate, să faciliteze comunicarea și interacțiunea studenților cu personalul universității și să îi ajute în managementul parcursului profesional. Răspuns la aspirațiile studenților de învăța și a se pregăti într-un mediu digital performant care să ofere premisele alocării timpului pentru dezvoltare profesională și personală, integrare în comunitate și recreere.
  • Comunitate și prezență digitală: Întărirea comunității UPB și a relațiilor acesteia cu societatea cu ajutorul tehnologiilor digitale, creșterea prezenței și vizibilității universității la nivel național și internațional, atragerea și creșterea interesului tinerilor pentru a urma o carieră de inginer, întărirea legăturilor cu comunitatea alumni a UPB, implementarea unui model de campus universitar „smart”.

Cele 5 componente verticale sunt susținute de 3 componente orizontale:

  • Competențe digitale: Avem în vedere dezvoltarea competențelor digitale și a oportunităților oferite de tehnologiile digitale pentru studenții universității prin cursuri și module de învățare, perfecționare sau specializare, prin întărirea și extinderea componentelor digitale ale cursurilor și laboratoarelor, prin workshop-uri și grupuri de discuții. Vom realiza de asemenea îmbunătățirea competențelor digitale ale angajaților universității atât prin module flexibile de instruire și formare cât și prin întărirea expunerii la tehnologii digitale în mediul de lucru. Vom structura oferta noastră de competențe digitale pe baza ariilor de competențe identificate de DigiComp 2.2.
  • Securitate cibernetică: Considerând dimensiunea semnificativă a sistemului informatic al universității și utilizarea descentralizată și de către diferite categorii de utilizatori, sistemul este potențial expus la numeroase tipuri de atacuri cibernetice. În prezent, UPB dispune de tehnologii de securitate dar trebuie îmbunătățit întrucât sistemul de protecție actual este vulnerabil la atacuri cibernetice. Infrastructura digitală trebuie protejata de atacuri malițioase prin măsuri tehnice, obiceiuri de lucru și acțiuni individuale.
  • Infrastructură digitală: Dorim extinderea și îmbunătățirea operaționalizării și întreținerii infrastructurii de calcul și de stocare a datelor din universitate prin extinderea infrastructurii de calcul și stocare, oferirea de servicii Cloud în întreaga universitate, dezvoltarea unei infrastructuri destinate calculelor științifice performante și îmbunătățirea conectivității wireless.
Strategie
Strategie

Diseminare

➤ Conferința de lansare a proiectului – 24 noiembrie 2022, ora 9:30

Invitație Galerie Foto

➤ Comunicat de presă – noiembrie 2022

➤ Leaflet

Echipa de Implementare

Prof. dr. ing. Adina Magda Florea

Manager proiect Linkedin Website

Prof. dr. ing. Nicolae Țapuș

Coordonator științific Linkedin Website

Prof. dr. ing. Mihai Carabaș

Coordonator al echipei tehnice de implementare Linkedin Website

Prof. dr. ing. Mihai Dascălu

Coordonator al programelor educaționale Linkedin Website

Prof. dr. ing. Teodora Chicioreanu

Coordonator al Centrului de Tehnologii Educaționale Avansate

Gabriel Petrea

Coordonator al Centrului de Antreprenoriat și Inovare Linkedin

Gheorghe Dinu

Coordonator al elaborării caietelor de sarcini

Costel Bîrsan

Responsabil achiziții Linkedin

Nicoleta Nicola

Responsabil financiar Linkedin

Alexandru Făină

Consilier juridic

Claudiu Zaleschi

Asistent manager proiect Website

Contact

Universitatea POLITEHNICA din București Splaiul Independenței 313, Sector 6, Bucirești 060042, România

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”